خرید و اجاره نرم افزار مدرسه آنلاین YekClass

مدرسه آنلاین A


شروع از   30,000 تومان
ماهانه

مدیریت مدرسه، برگزاری انواع آزمون ، (بدون کلاس آنلاین)
قابلیت تعریف دوره های آفلاین
بدون نیاز به نصب نرم افزار
قابلیت برگزاری انواع آزمون
سیستم گزارش گیری پیشرفته رفتار کاربر
سیستم گزارش دهی پیشرفته رشد تحصیلی
قابلیت برگزاری هر نوع نظرسنجی (از جمله انتخابات دانش آموزی)
تابلو اعلانات جهت اعلام برنامه کلاسی و آزمون
تالار گفتگو جهت ارتباط بین دانش آموزان و مربیان
امکان به کارگیری روش کلاس معکوس
امکان بارگزاری انواع فایل (فیلم، جزوه،کتاب)
دارا بودن زیر دامنه اختصاصی
پشتیبانی 7*24
دارای فیلمهای آموزشی برای هر بخش
امکان اتصال به دامنه اختصاصی (مشمول هزینه)
امکان طراحی تم اختصاصی (مشمول هزینه)
قابلیت مدیریت چند مرکز به صورت یکپارچه (مشمول هزینه)
امکان افزایش حجم ذخیره سازی (مشمول هزینه)
اضافه شدن سایت اختصاصی مدرسه(مشمول هزینه)


مدرسه آنلاین B


شروع از   30,000 تومان
ماهانه

مدیریت مدرسه، برگزاری انواع آزمون ، (بدون کلاس آنلاین)
قابلیت تعریف دوره های آفلاین
بدون نیاز به نصب نرم افزار
قابلیت برگزاری انواع آزمون
سیستم گزارش گیری پیشرفته رفتار کاربر
سیستم گزارش دهی پیشرفته رشد تحصیلی
قابلیت برگزاری هر نوع نظرسنجی (از جمله انتخابات دانش آموزی)
تابلو اعلانات جهت اعلام برنامه کلاسی و آزمون
تالار گفتگو جهت ارتباط بین دانش آموزان و مربیان
امکان به کارگیری روش کلاس معکوس
امکان بارگزاری انواع فایل (فیلم، جزوه،کتاب)
دارا بودن زیر دامنه اختصاصی
پشتیبانی 7*24
دارای فیلمهای آموزشی برای هر بخش
امکان اتصال به دامنه اختصاصی (مشمول هزینه)
امکان طراحی تم اختصاصی (مشمول هزینه)
قابلیت مدیریت چند مرکز به صورت یکپارچه (مشمول هزینه)
امکان افزایش حجم ذخیره سازی (مشمول هزینه)
اضافه شدن سایت اختصاصی مدرسه(مشمول هزینه)


مدرسه آنلاین C


شروع از   30,000 تومان
ماهانه

مدیریت مدرسه، برگزاری انواع آزمون ، (بدون کلاس آنلاین)
قابلیت تعریف دوره های آفلاین
بدون نیاز به نصب نرم افزار
قابلیت برگزاری انواع آزمون
سیستم گزارش گیری پیشرفته رفتار کاربر
سیستم گزارش دهی پیشرفته رشد تحصیلی
قابلیت برگزاری هر نوع نظرسنجی (از جمله انتخابات دانش آموزی)
تابلو اعلانات جهت اعلام برنامه کلاسی و آزمون
تالار گفتگو جهت ارتباط بین دانش آموزان و مربیان
امکان به کارگیری روش کلاس معکوس
امکان بارگزاری انواع فایل (فیلم، جزوه،کتاب)
دارا بودن زیر دامنه اختصاصی
پشتیبانی 7*24
دارای فیلمهای آموزشی برای هر بخش
امکان اتصال به دامنه اختصاصی (مشمول هزینه)
امکان طراحی تم اختصاصی (مشمول هزینه)
قابلیت مدیریت چند مرکز به صورت یکپارچه (مشمول هزینه)
امکان افزایش حجم ذخیره سازی (مشمول هزینه)
اضافه شدن سایت اختصاصی مدرسه(مشمول هزینه)