خرید و اجاره سرور ادوبی کانکت

3 روز ضمانت بازگشت وجه!

ادوب کانکت 15 کاربر همزمان - پلن A1


 
69,000 تومان
ماهانه

15 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1 (نامحدود بار برگزاری کلاس)
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل آنی از طریق پیامک


ادوب کانکت 30 کاربر همزمان - پلن A2


 
99,000 تومان
ماهانه

30 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1 (نامحدود بار برگزاری کلاس)
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل آنی از طریق پیامک


ادوب کانکت 45 کاربر همزمان - پلن A3


 
129,000 تومان
ماهانه

45 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1 (نامحدود بار برگزاری کلاس)
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل آنی از طریق پیامک


ادوب کانکت 60 کاربر همزمان - پلن A4


 
189,000 تومان
ماهانه

60 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1 (نامحدود بار برگزاری کلاس)
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل آنی از طریق پیامک


ادوب کانکت سرور اختصاصی 120 کاربر همزمان - پلن B1


 
629,000 تومان
ماهانه

120 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
75 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل حداکثر ۲۴ ساعت


ادوب کانکت سرور اختصاصی 200 کاربر همزمان - پلن B2


 
879,000 تومان
ماهانه

200 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
100 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل حداکثر ۲۴ ساعت


ادوب کانکت سرور اختصاصی 300 کاربر همزمان - پلن B3


 
999,000 تومان
ماهانه

300 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
125 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل حداکثر ۲۴ ساعت


ادوب کانکت سرور اختصاصی 400 کاربر همزمان - پلن B4


 
1,249,000 تومان
ماهانه

400 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
150 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل حداکثر ۲۴ ساعت


ادوب کانکت سرور اختصاصی 500 کاربر همزمان - پلن B5


 
1,629,000 تومان
ماهانه

500 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
ادوب کانکت کاملا فارسی
پشتیبانی از چت فارسی (حل مشکل راست چین)
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
کلاستر ادوب کانکت
ضبط وبینار
300 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل حداکثر ۲۴ ساعت